MKD EN GR
MK EN GR
Стоматолошка ординација Д-р Андреевски

Who Are We

Стоматолошка ординација Д-р Андреевски...

Нашиот тим ќе ве пречека во пријатна и релаксирана атмосвера со професионална услуга на највисоко ниво. Реномирани стоматолози – специјалисти со своето големо искуство ќе ви ја дадат најдобрата стоматолошка услуга и стручен совет за понатамошно оддржување на вешето орално здравје.

Ординацијата е опремена со најсовремени технолошко-технички апарати и материјали од реномирани и докажани светски компании. За подобрување на квалитетот, нашиот тим активно учествува и ги посетува многубројните домашни и светски стоматолошки конгреси и саеми, за до едукација и следење на современите стоматолошки методи. Нашиот тим прави и консултативно – специјалистички прегледи од сите специјалистички стоматолошки сегменти.

Why choose us!

1

Професионални и
со традиција

2

Брзи и
Квалитетни

3

Најсовремена
технологија

4

Докажани
искуства

Спец. Д-р Андреа Андреевски

Доктор по стоматологија, специјалист по стоматолошка протетика
Дипломира на Стоматолошкиот факултет во Пловдив – Бугарија, 2006 година. Од 2007-2010 година специјализира стоматолошка протетика на Стоматолошкиот Факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Има посетено и успешно завршено стручни курсеви од разни области на стоматологијата со што се стекнува со соодветни сертификати и признанија.

Certificate Certificate Certificate Certificate Certificate Certificate

Прим. Спец. д-р Офелија Андреевска

Доктор по стоматологија, специјалист за болести на забите и ендодонтот.
Дипломира на Стоматолошкиот Факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, 1980 година. Во 1990 година специјализира болести на забите и ендодонтот на Стоматолошкиот Факултет во Скопје. Во 2004 година се стекнува со титулата примариус.  Од 1982 година работи во центарот за јавно здравје и консултативно во стоматолошката ординација Д-р Андреевски. Автор е на многу научни трудови и активно учествува на семинари и курсеви од областа на стоматологијата.