MKD EN GR
MK EN GR
Стоматолошка Ординација Д-р Андреевски

Преглед на услуги


Општа стоматологија
и ендодонција

 

- Пломбирање на заби (естетски, порцелански, композитни,
стаклено-јономерни пломби)
- Ендодонтско лекување на каналите на забите
- Вадење на заби


Протетика

 

- Метал - керамички коронки и мостови
- Безметални коронки (empres и cirkonia)
- Cad-cam (компјутерски изработени) коронки и мостови
- Порцелански пломби (inlay, onlay)
- Скелетирани -Визил протези
- Класични акрилатни, тотални и парцијални протези


Орална хирургија

 

- Екстракција (вадење) на заби
- Апикотомија
- Цистектомија
- Импактирани заби
- Предпротетска хирургија
- Синус пластика
- Хирургија на меки и коскени ткива


Ласерски третмани

 

- Парадонтопатија
- Афти
- Гингивит
- Херпес на уста
- Невралгии


Естетска и превентивна
стоматологија

 

- Чистење на забен камен со ултразвук
- Чистење на забен камен и Пигментации со пескарење
- Полирање на заби
- Лепење на циркони
- Белеење на заби

Третман на Бруксизам
(ноќно шкрипење,
стегање на забите)

 

- Заштитни гуми за спиење
- Корекција на загризот


Ортодонција

 

- Фиксни протези за терапија на криви заби
- Консултативно со специјалист по ортодонција


Имплантологија

 

- Консултативно со специјалист по имплантологија


Рентген Диагноза